Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 29 maja 2024
Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria
pochmurno
21°C

Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Płazów

Ocena 0/5

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

     ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Płazów, oznaczonej jako działka nr 1944/1 o pow. 0,1928 ha,  objęta księgą wieczystą Nr PR1L/00031612/5, przeznaczona pod budowę.

 

  1. Opis nieruchomości: działka gruntowa, niezabudowana, położona w obrębie Płazów, stanowiąca pastwisko, teren płaski. Działka o kształcie trapezu porośnięta trawami i roślinnością zieloną. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach miejscowości Ruda Różaniecka, przy drodze powiatowej

nr 1636R relacji Ruda Różaniecka - Płazów. Działka posiada istniejący zjazd. W najbliższym sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa innymi budynkami produkcyjnymi

i gospodarczymi dla rolnictwa oraz stadion sportowy z boiskiem do piłki nożnej. Działka nie posiada uzbrojenia w media. Pełne uzbrojenie możliwe z terenu działek sąsiednich.

 

2.   Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie  jest  objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

      Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy pod nazwą: „ Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną”

4.   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto:

      53 298,00 zł  (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem 00/100)        

 

6.   Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 18 lutego 2022 r.                –  za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.

      Wpłacając wadium należy określić, jakiej nieruchomości dotyczy, poprzez podanie numeru działki, tj. „wadium na działkę nr 1944/1 obręb Płazów”.

 

7.   Wadium wynosi: 6 000,00 zł,      

8.   Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu  25 lutego 2022 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, parter - sala konferencyjna.  

9.   O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.

11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, nie później niż na jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Narol Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 - Bank Spółdzielczy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

12. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.

13. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

         -  dowód wpłaty wadium

         -  dokument potwierdzający tożsamość

         - upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego       (w przypadku osoby prawnej).

14. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.

15. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.

16. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 14  i pod nr tel. 16 631 70 86 wew. 27.

17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

     Narol, dnia 14 styczeń 2022 r.

Informacja  na  bip.narol.pl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.